Welkom

 

Aai Schaberg is advocaat en mediator. Als advocaat heeft hij tientallen jaren ervaring in de praktijk van fusies en overnames (M&A) en private equity (PE), nationaal en internationaal.  Als mediator richt Aai zich op de zakelijke markt (zoals aandeelhoudersgeschillen, corporate governance, medezeggenschap, samenwerkingsverbanden in gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening) en arbeidsmediation. 

Aai is er van overtuigd dat het voorkomen en oplossen van problemen effectiever is dan escalatie en de gang naar de rechter. Toepassing van mediationtechnieken zijn daarvoor bij uitstek geschikte middelen om het gewenste resultaat te bereiken. En mediation is daarbij meestal te verkiezen boven de afhankelijkheid van het oordeel van de rechter.   

De combinatie van ervaring als advocaat en als mediator biedt alle instrumenten om samen met de betrokkenen tot oplossingen te komen. Procederen hoort al lang niet meer tot zijn repertoire. In zijn rol als advocaat handelt Aai vanzelfsprekend met oog voor de belangen van zijn cliƫnt. Daarbij onderzoekt hij ook in hoeverre die belangen te verenigen zijn met de belangen van de andere partij(en). Dat is meestal een basis voor een duurzame oplossing.

Als mediator komt zijn juridische kennis en ervaring van pas. Aai voelt zich goed thuis in de rol van bemiddelaar en helpt partijen om op een analytische manier tot een oplossing te komen, met oog voor de menselijke factor. Aai helpt het gesprek te faciliteren, maar als dat wenselijk is aarzelt hij niet pro-actief en sturend op te treden.